Korzystanie z nieruchomości bez umowy. Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości. Budowa domu murowanego - technologia i zalety. Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań. nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości

dom jednorodzinny w budownictwie

Strata ciepła - Zjawisko uciekania ciepła z budynku na zewnątrz wynikające z przenikania ciepła przez przegrody i z podgrzewania wciąganego z zewnątrz powietrza.

finanse: sprzedaż domu, mieszkania

Inwestor zastępczy - spółdzielnia mieszkaniowa lub deweloper budujący lokale i domy mieszkalne w celu ich sprzedaży i przeniesienia prawa własności na rzecz osoby trzeciej.

ubezpieczenia: mieszkania

Asekuracja - (z łac. assecuratio ubezpieczenie, zabezpieczenie) gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a w razie jego śmierci zapewnienie wypłaty spadkobiercom.

Budowa domu murowanego - technologia i zalety

Domy wybudowane technologią tradycyjną czyli murowaną są solidniejsze i bardziej wytrzymałe niż domy wybudowane inną technologią na przykład szkieletową. Konstrukcja murowanych domów umożliwia uzyskanie dużo większych powierzchni stropów, co przydaje się przy projektowaniu wystroju wnętrza domu ora... » więcej

Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości

Właściciel nieruchomości może rozwiązać umowę najmu z uciążliwym lokatorem i wnieść pozew do sądu domagając się jego eksmisji. Po wydaniu orzeczenia przez sąd, komornik przeprowadza postępowanie egzekucyjne i dokonuje opróżnienia lokalu. Niekiedy zdarza się jednak, że najemca lokalu jest chroniony ... » więcej

Korzystanie z nieruchomości bez umowy

W przypadku zakończenia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy polegającej na korzystaniu z nieruchomości osoba, która faktycznie włada daną nieruchomością powinna wydać ją właścicielowi. Jeżeli na żądanie właściciela jej nie wydaje to mamy wtedy do czynienia z korzystaniem z cudzej rzeczy bez umowy.... » więcej

Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań

W ostatnim miesiącu na rynku wtórnym najbardziej spadły ceny mieszkań w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, ceny ofertowe spadły średnio o około 1,3%, natomiast większe zniżki zanotowano w cenach transakcyjnych. Oferowane ceny przy sprzedaż mieszkań używanych w porównaniu z poprzednim okresem spadły ... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Styropian - Lekki materiał (porowate tworzywo sztuczne) wykorzystywany w budownictwie do ocieplania budynku lub wykonywania izolacji akustycznej pomieszczenia.

Mostek termiczny - Miejsce lub punkt w przegrodzie o izolacyjności termicznej słabszej niż pozostała część przegrody, jest miejscem ucieczki ciepła z pomieszczenia. Mostek termiczny często powstaje na styku dwóch różnych materiałów budowlanych lub w miejscu łączenia się dwóch prostopadłych przegród.

prawo: mieszkanie

Samowola budowlana - legalizacja - Postępowanie legalizacyjne zawsze prowadzone jest przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. To powiatowi inspektorzy, prowadząc postępowanie, ustalają, czy nastąpiło przekroczenie przepisów prawa budowlanego i czy wybudowany obiekt stanowi samowolę budowlaną. Jeżeli inwestor nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym mu terminie, to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce samowoli budowlanej. Przedłożenie natomiast wszystkich wymaganych dokumentów w terminie traktuje się jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego lub zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została jeszcze zakończona.

Księgi wieczyste - na treść księgi wieczystej składają się wpisy, tj. każda adnotacja dokonana w księdze wieczystej wskazująca na zmianę stanu prawnego (wpisem do księgi wieczystej jest także wykreślenie). Wpis do księgi wieczystej dokonywany jest na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, gdy przepis szczególny tak stanowi. Księgi wieczyste tym różnią się od zwykłych rejestrów nieruchomości, że wpisy w księgach rodzą określone skutki oraz domniemania prawne.

nieruchomości w ubezpieczeniach

strefa pożarowa - budynek albo jego część oddzielona od innych budynków przestrzennie lub oddzielona od innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego tj. ścianami ogniotrwałymi, stropami ogniotrwałymi lub drzwiami przeciwpożarowymi.

finanse: sprzedaż działki

Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu. Za tego typu operację banki mogą pobierać prowizje. Dodatkowo w takim przypadku podpisywany jest aneks do umowy.

Zawieszenie spłaty kredytu - Niektóre banki oferują tzw. "wakacje kredytowe" umożliwiające zawieszenie spłaty raty kredytu. Najczęściej jest to możliwe raz w roku. Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie jest w tym czasie nadal naliczane, co podwyższa całkowity koszt kredytu.

Nieruchomości © 2018

Budowa domu murowanego - technologia i zalety. Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań. Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości. Korzystanie z nieruchomości bez umowy. nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana