Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań. Korzystanie z nieruchomości bez umowy. Budowa domu murowanego - technologia i zalety. Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości. nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości

nieruchomości w budownictwie

Szlichta (gładź cementowa) - Cienka warstwa cementu ułożona na podłodze lub ścianie na betonie przeznaczona do wygładzania i wyrównywania powierzchni oraz jako podkład pod warstwę wierzchnią. Jej prawidłowe (równe) ułożenie, oprócz poprawy walorów estetycznych, ułatwi wykończenie mieszkania, czyli np. położenie glazury czy ułożenie podłogi.

finanse: sprzedaż domu, mieszkania

Wpis hipoteki do księgi wieczystej - obciążenie min. prawa własności nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu, prawa do użytkowania wieczystego.

ubezpieczenie - domu

Fundusz zrównoważony - Rodzaj funduszu, którego polityka inwestycyjna polega na posiadaniu przez cały czas aktywów zainwestowanych zarówno w akcje jak i obligacje oraz stworzeniu równowagi pomiędzy tymi dwoma rodzajami papierów wartościowych.

Budowa domu murowanego - technologia i zalety

Domy wybudowane technologią tradycyjną czyli murowaną są solidniejsze i bardziej wytrzymałe niż domy wybudowane inną technologią na przykład szkieletową. Konstrukcja murowanych domów umożliwia uzyskanie dużo większych powierzchni stropów, co przydaje się przy projektowaniu wystroju wnętrza domu ora... » więcej

Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości

Właściciel nieruchomości może rozwiązać umowę najmu z uciążliwym lokatorem i wnieść pozew do sądu domagając się jego eksmisji. Po wydaniu orzeczenia przez sąd, komornik przeprowadza postępowanie egzekucyjne i dokonuje opróżnienia lokalu. Niekiedy zdarza się jednak, że najemca lokalu jest chroniony ... » więcej

Korzystanie z nieruchomości bez umowy

W przypadku zakończenia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy polegającej na korzystaniu z nieruchomości osoba, która faktycznie włada daną nieruchomością powinna wydać ją właścicielowi. Jeżeli na żądanie właściciela jej nie wydaje to mamy wtedy do czynienia z korzystaniem z cudzej rzeczy bez umowy.... » więcej

Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań

W ostatnim miesiącu na rynku wtórnym najbardziej spadły ceny mieszkań w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, ceny ofertowe spadły średnio o około 1,3%, natomiast większe zniżki zanotowano w cenach transakcyjnych. Oferowane ceny przy sprzedaż mieszkań używanych w porównaniu z poprzednim okresem spadły ... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Pozwolenie na budowę - to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Decyzja środowiskowa - Jeden z dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy. W decyzji określane są środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji. Dokument jest ważny przez cztery lata od daty wydania.

prawo: kupno mieszkania, domu

Budowa - rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, przy czym zwykle wcześniej następuje przejęcie placu budowy przez kierownika budowy. Budowa jest złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na kierowniku budowy. Podlega on także kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji.

nieruchomości mieszkania w ubezpieczeniach

grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.

eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się, w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane eksplozją uważa się też szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.

finanse: kupno domu

Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.

Nieruchomości © 2017

Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości. Budowa domu murowanego - technologia i zalety. Korzystanie z nieruchomości bez umowy. Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań. nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana