Korzystanie z nieruchomości bez umowy. Budowa domu murowanego - technologia i zalety. Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości. Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań. nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości

dom jednorodzinny w budownictwie

Budynek gospodarczy - to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

finanse: kupno nieruchomości

Rekomendacja s - dokument przyjęty przez KNF w roku 2008 dotyczący sprzedaży przez banki kredytów hipotecznych. Zaleca bankom proponowanie klientom kredytu w złotych, oraz obliczania w krajowej walucie zdolności kredytowej, nawet w przypadku gdy kredyt jest denominowany w walucie obcej, CHF, Euro czy funtach. Po zmianach, od czerwca 2010, nakazuje bankom zmniejszenie liczby kredytów w walutach obcych do 50 proc wartości całego portfela. Zmiana ograniczyła klientom dostęp do tańszych kredytów w obcych walutach.

ubezpieczenia: domu, mieszkania

Alokacja składki - część składki, która w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przeznaczana jest na inwestycje.

Budowa domu murowanego - technologia i zalety

Domy wybudowane technologią tradycyjną czyli murowaną są solidniejsze i bardziej wytrzymałe niż domy wybudowane inną technologią na przykład szkieletową. Konstrukcja murowanych domów umożliwia uzyskanie dużo większych powierzchni stropów, co przydaje się przy projektowaniu wystroju wnętrza domu ora... » więcej

Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości

Właściciel nieruchomości może rozwiązać umowę najmu z uciążliwym lokatorem i wnieść pozew do sądu domagając się jego eksmisji. Po wydaniu orzeczenia przez sąd, komornik przeprowadza postępowanie egzekucyjne i dokonuje opróżnienia lokalu. Niekiedy zdarza się jednak, że najemca lokalu jest chroniony ... » więcej

Korzystanie z nieruchomości bez umowy

W przypadku zakończenia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy polegającej na korzystaniu z nieruchomości osoba, która faktycznie włada daną nieruchomością powinna wydać ją właścicielowi. Jeżeli na żądanie właściciela jej nie wydaje to mamy wtedy do czynienia z korzystaniem z cudzej rzeczy bez umowy.... » więcej

Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań

W ostatnim miesiącu na rynku wtórnym najbardziej spadły ceny mieszkań w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, ceny ofertowe spadły średnio o około 1,3%, natomiast większe zniżki zanotowano w cenach transakcyjnych. Oferowane ceny przy sprzedaż mieszkań używanych w porównaniu z poprzednim okresem spadły ... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Budynek pasywny - w teorii budynek nie wymagający energii dostarczanej z zewnątrz lub z konwencjonalnego źródła ciepła do jego ogrzewania lub chłodzenia, cała energia użyta do ogrzania domu pochodzi z odnawialnych źródeł energii (słońce, grunt) oraz z wykorzystania energii wytworzonej przez sam budynek, sprzęt i jego użytkowników. W praktyce, w klimacie charakterystycznym dla położenie Polski, należy uznać iż budynek pasywny to obiekt, który wymaga zminimalizowanych dostaw energii służącej jego ogrzaniu. Zminimalizowania dostaw energii niezbędnej do ogrzania budynku wymaga odpowiedniego zaprojektowania i zrealizowania, zgodnego z rygorystycznymi zasadami projektowania i realizacji budynków pasywnych.

prawo: wynajem lokalu

Budowa - do wybudowania większości budynków potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Bez takiego pozwolenia nie jest dopuszczalne rozpoczęcie robót budowlanych. Ustawa prawo budowlane nie zawiera zamkniętego katalogu budynków, do wzniesienia których potrzebne jest pozwolenie na budowę. Zawiera natomiast listę budynków, do wzniesienia których pozwolenie na budowę potrzebne nie jest (art. 29 prawa budowlanego). Do najważniejszych kategorii tych budynków należą:

  • altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
  • przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
  • obiekty małej architektury,
  • ogrodzenia,
  • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych położone na terenie budowy.

domy w ubezpieczeniach

zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie.

finanse: sprzedaż działki, gruntu

LTV (z ang. loan to value) - wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Służy przede wszystkim do ustalania wysokości oprocentowania. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank. Zwyczajowo przy LTV przekraczającym 80%, banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia tzw. brakującego wkładu własnego.

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego - jednorazowa opłata, płatna przy składaniu wniosku kredytowego.

Nieruchomości © 2017

Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań. Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości. Budowa domu murowanego - technologia i zalety. Korzystanie z nieruchomości bez umowy. nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana