Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań. Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości. Korzystanie z nieruchomości bez umowy. Budowa domu murowanego - technologia i zalety. nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

SILKA - Bloki wapienno-piaskowe (silikatowe) produkowane z naturalnych surowców. Są wyrobami ekologicznymi o dużej wytrzymałości na ściskanie, wysokiej izolacyjności akustycznej, dobrze akumulują ciepło, charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką mrozoodpornością oraz niepalnością.

finanse: domy, mieszkania

Pożyczka - Pożyczka to środki udostępniane pożyczkobiorcy na dowolny cel. Pożyczek mogą udzielać zarówno banki, instytucje finansowe, a także osoby prywatne.

ubezpieczenie - mieszkania

Uzyskanie członkostwa w Funduszu - następuje w wyniku zawarcia umowy z Funduszem, na podstawie której ZUS dokonuje wpisu/przerejestrowania członkostwa do Centralnego Rejestru Członków OFE. Członkostwo można też nabyć w drodze losowania lub otwarcia rachunku w przypadkach określonych przepisami prawa.

Budowa domu murowanego - technologia i zalety

Domy wybudowane technologią tradycyjną czyli murowaną są solidniejsze i bardziej wytrzymałe niż domy wybudowane inną technologią na przykład szkieletową. Konstrukcja murowanych domów umożliwia uzyskanie dużo większych powierzchni stropów, co przydaje się przy projektowaniu wystroju wnętrza domu ora... » więcej

Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości

Właściciel nieruchomości może rozwiązać umowę najmu z uciążliwym lokatorem i wnieść pozew do sądu domagając się jego eksmisji. Po wydaniu orzeczenia przez sąd, komornik przeprowadza postępowanie egzekucyjne i dokonuje opróżnienia lokalu. Niekiedy zdarza się jednak, że najemca lokalu jest chroniony ... » więcej

Korzystanie z nieruchomości bez umowy

W przypadku zakończenia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy polegającej na korzystaniu z nieruchomości osoba, która faktycznie włada daną nieruchomością powinna wydać ją właścicielowi. Jeżeli na żądanie właściciela jej nie wydaje to mamy wtedy do czynienia z korzystaniem z cudzej rzeczy bez umowy.... » więcej

Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań

W ostatnim miesiącu na rynku wtórnym najbardziej spadły ceny mieszkań w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, ceny ofertowe spadły średnio o około 1,3%, natomiast większe zniżki zanotowano w cenach transakcyjnych. Oferowane ceny przy sprzedaż mieszkań używanych w porównaniu z poprzednim okresem spadły ... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Zabudowa śródmiejska - to zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta.

Lokal zamienny - to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m2 tej powierzchni.

prawo: wynajem mieszkań

Świadectwo energetyczne - Każde świadectwo energetyczne musi być sporządzone w sześciu częściach w formie pisemnej i elektronicznej. Treść formy elektronicznej świadectwa powinna być tożsama z treścią formy pisemnej i powinna być zapisana w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej jego edycję. Świadectwo sporządzone w formie pisemnej powinno być natomiast oprawione w okładkę formatu A4 uniemożliwiającą jego zdekompletowanie. Obie wersje świadectwa powinny być sporządzone w języku polskim, przy zastosowaniu graficznych i literowych oznaczeń określonych w Polskich Normach dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach.

Prawo budowlane - jak uzyskać pozwolenie na budowę - Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Musisz ją mieć, jeśli wymagają tego przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja musi być ważna w okresie, w którym składasz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Skompletuj dokumenty. Będą ci potrzebne: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana.
Złóż wniosek. Do wniosku dołącz zgromadzone dokumenty. Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 65 dni od jego złożenia.

działka w ubezpieczeniach

nadbudowa - podwyższenie istniejącego budynku, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie budynku.

finanse: kupno działki, gruntu

Rodzina na swoim - rządowy program dopłat do odsetek, od kredytu na zakup mieszkania lub domu, zaciągniętego w komercyjnym banku. W ramach programu rząd, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, spłaca część odsetek od pożyczki przez okres ośmiu lat. W ramach programu odsetki mogą być nawet do 50 proc niższe niż przy zwykłym kredycie hipotecznym.

Hipoteka odwrócona - hipoteką odwróconą na mocy której osoba, która chce mieć dodatkowy dochód, może zapisać posiadaną nieruchomość bankowi, który w zamian będzie wypłacał jej dożywotnią rentę w postaci rat. Jest to popularne w krajach Europy Zachodniej. Najczęściej rozwiązanie to jest stosowane przez osoby starsze, które nie mają komu przepisać w spadku posiadanej nieruchomości.

Nieruchomości © 2017

Budowa domu murowanego - technologia i zalety. Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości. Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań. Korzystanie z nieruchomości bez umowy. nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana